Programma Soest

De leidraad voor onze opleiding tot erkend Familie Mediator zijn filmfragmenten waarin John en Sandra , een fictief scheidend paar met twee kinderen, wordt gevolgd tijdens hun echtscheidingsproces.

scene-7

Alle relevante gedragswetenschappelijke, pedagogische, financiële, fiscale en juridische aspecten van een echtscheiding komen aan bod en andere voorkomende familiekwesties passeren de revue. Deze onderwerpen worden gedurende de opleiding in theorie en met praktische oefeningen door trainers met gedegen kennis van zaken behandeld.  Een rode draad in de opleiding is het belang van de scheidingsmelding, het fundament onder een zorgvuldige relatiebeëindiging die door een Familie Mediator wordt begeleid.

Blok 1

In dit blok, dat wordt begeleid door onze twee ervaren familiemediators, ligt de nadruk op gedragswetenschappelijke en pedagogische kennis rondom de relatieverbreking en echtscheiding.

Eigen ervaringen en meningen van de cursisten komen in dit blok aan bod. Ook wordt er geoefend met emoties en behoeftes die bij relatieverbreking en andere familiekwesties te verwachten zijn.

Speciale aandacht is er voor het kind bij de scheiding, waarin ook de familierecht advocate een deel voor haar rekening neemt. In het dagdeel over rouwverwerking van kinderen bij een scheiding van ouders wordt gewerkt met materiaal van de stichting ‘Jonge Helden’ en ‘Villa Pinedo’. Bij opleidingsgroepen van meer dan zes personen verzorgt onze ervaren speltherapeute een deel van de training.

Blok 2

Onze erkend financieel planner geeft in dit blok aandacht aan de juridische, financiële en fiscale aspecten van de echtscheiding. Aan de orde komen onderwerpen zoals het huwelijksvermogensrecht, de alimentatie, de echtscheidingsovereenkomst en het ouderschapsplan. In dit blok zijn ook de samengestelde gezinnen onderwerp van gesprek. Het is goed om je als Familie Mediator een voorstelling te maken van wat er zich af kan spelen als twee volwassenen met ieder eigen kinderen samen een nieuw gezin willen vormen. Onze specialist op het gebied van samengestelde gezinnen zal deze avond verzorgen.

Blok 3

In dit blok worden de benodigde vaardigheden voor het begeleiden van een Familie Mediation verder ontwikkeld. De behandelde onderwerpen uit de eerste twee blokken vormen de basis en worden verder uitgediept onder begeleiding van onze ervaren Familie Mediators en erkend financieel planner.

De deelnemers bekwamen zich in het schrijven en bespreken van een echtscheidingsovereenkomst, een ouderschapsplan en het maken en bespreken van een alimentatieberekening. Tevens komen de contra-indicaties voor Familie Mediation aan de orde, evenals verwijzingsmogelijkheden vanuit de praktijk van de Familie Mediatior.

Blok 4

Dit laatste blok bestaat uit een dag en draait het om de verdere uitbouw en toetsing van de vaardigheden. Hierbij zijn er trainers van verschillende disciplines aanwezig. Na een voldoende beoordeling van de theorie- en inzichttoets begeleidt elke cursist een deel van een (geacteerd) scheidingsproces van A tot Z. Afhankelijk van de grootte van de groep, kunnen er een of twee acteurs worden ingezet; als er een kleine groep is, nemen de trainers de rollen van het scheidend paar op zich. De feedback van de acteurs, de trainers en de medecursisten vormen de steun in de rug voor de mediator, die zich na een voldoende afronding van de opleiding erkend Familie Mediator mag noemen.

Voorbereiding en toetsing

De deelnemers aan de opleiding bestuderen voorafgaand aan ieder blok de aangegeven hoofdstukken uit de verplichte literatuur en de theorie uit de reader. Na afronding van het eerste en het tweede blok worden het inzicht van de cursist en de wijze waarop de cursist de behandelde theorie toe kan passen, getoetst. Na afronding van blok 3 dienen de deelnemers aan de opleiding een ouderschapsplan en een echtscheidingsovereenkomst op te stellen en in te sturen. Deze toetsen en overeenkomsten dienen in de week na het betreffende blok te worden ingestuurd en voor het vierde blok met een voldoende beoordeling zijn afgerond.