Doelgroep

Onze opleiding tot erkend Familie Mediator is bedoeld voor iedereen die zich wil specialiseren op het gebied van Familie Mediation en de basisopleiding tot mediator bij een MfN/NMI erkend opleidingsinstituut gevolgd heeft.

Nadat de opleiding tot Familie Mediator met goed gevolg is afgelegd, kan de gespecialiseerd Familie Mediator zich voor familiezaken inschrijven bij de MfN en de Raad voor de Rechtsbijstand.

Door deze hierboven genoemde inschrijvingen kan de Familie Mediator een toevoeging (tegemoetkoming in de kosten) aanvragen voor cliënten in familiezaken die hier, gezien hun inkomen en financiële situatie, recht op hebben.

Tevens is het, na het met goed gevolg afronden van de opleiding tot Familie Mediator en inschrijving bij de MfN en de Raad voor de Rechtsbijstand, mogelijk om je voor doorverwijzingen als Familie Mediator in te schrijven bij de Rechtbank en het Juridisch Loket.